Brailcom, o.p.s.

Co nabízíme

Nabízíme kompletní služby v oblasti vývoje software na zakázku:

Brailcom se specializuje především na technologie založené na Free/Open Source Software a otevřených standardech. V souladu s tím také poskytujeme veškeré zdrojové kódy a dokumentaci k vyvíjenému software pod svobodnou licencí. Tím má zákazník záruku ochrany investic a svobodné vůle při dalším rozvíjení svých informačních technologií.

Řešené oblasti

Zde je stručný seznam oblastí, kterými se nejčastěji zabýváme. Přehled konkrétních projektů naleznete v sekci Realizované projekty.

Náš tým má zkušenosti s následujícími technikami programování:

Komunikujeme těmito jazyky:

Realizované projekty

Následuje výčet významnějších komerčních i nekomerčních projektů. Kontaktní informace na organizace, pro které byly projekty zhotovovány a se kterými bylo spolupracováno naleznete v sekci Reference.

Trafika, http://trafika.brailcom.cz, 1997

Trafika poskytuje zrakově postiženým denní periodika prostřednictvím webového prohlížeče.

Projekt byl dokončen a je dodnes využíván.

Debian CZ, http://www.debian.cz, 1999 až 2000

Spolupráce na vydání první české verze největší linuxové distribuce Debian.

Projekt byl úspěšně doveden k cíli.

Katalog KTN, http://www.katalog.ktn.cz, 2000 až 2002

Jednoduchý on-line katalogový a objednávkový systém Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E. Macana (Perl, PostgreSQL).

Systém je používán a nadále rozvíjen.

EBAS, od roku 2001 dodnes

Aplikační framework pro rapidní vývoj informačních systémů.

Systém je založen na Pythonových specifikačních souborech definujících vazby mezi relační databází a grafickým uživatelským rozhraním. Tím je umožněna flexibilní a efektivní definice a správa obrazovkových formulářů, tiskových sestav a datových vazeb (Python, wxWidgets, PostgreSQL, Lout).

Framework byl dokončen a je nad ním dnes provozováno několik informačních systémů (bankovní systém, účetnictví, správa zakázek apod.). Vývoj nadále pokračuje.

Free(b)soft, http://www.freebsoft.org, od roku 2001 dodnes

Projekt Free(b)soft zastřešuje celou řadu dílčích projektů pro vylepšení přístupnosti počítačů zrakově postiženým na platformě svobodného software.

Nejvýznamnější projekty:

Více detailů o jednotlivých projektech viz URL výše.

Libre Software Meeting, http://www.libresoftwaremeeting.org, od roku 2001 dodnes

Organizace sekce “Accessibility” pro mezinárodní konferenci vývojářů a uživatelů svobodného softwaru pořádanou každoročně ve Francii a prezentace projektu Free(b)soft.

LSM Accessibility topic se stal důležitým setkáním z pohledu mezinárodní koordinace v oblasti vývoje a standardizece alternativních uživatelských rozhraní. Účastní se zástupci Gnome, KDE, Free Standards Group, SUN Microsystems a dalších.

Eurochance, http://eurochance.brailcom.org, projekt začal koncem roku 2003

Vývoj e-learningové aplikace umožňující distanční výuku jazyků pro nevidomé. Tento nadnárodní projekt realizuje společnost Brailcom, o.p.s. ve spolupráci s dalšími šesti subjekty ze Slovenska, Norska, Británie, Španělska a Rakouska.

Brailcom je zodpovědný za vedení a koordinaci projektu, volbu technických prostředků pro realizaci e-learningové aplikace a následnou implementaci systému pro zpracování zdrojových dat kurzů do podoby vhodné pro provoz takové aplikace a tvorbu specializovaného uživatelského rozhraní (Python, HTML, IMS, JavaScript).

Reference

Protože se Brailcom nevěnuje výhradně komerční činnosti, ale často také výzkumu a vývoji v oblasti pomoci zrakově postiženým, naleznete zde nejen naše zákazníky, ale také naše partnery.